Jak studenty nadchnout pro techniku?

Zkuste jim ukázat, že technické obory nejsou jen o vzorečcích

Matematika, fyzika, chemie – slova, která v mnohých studentech vyvolávají obavy. Exaktní vědy jsou přitom klíčem k fascinujícímu světu kolem nás. Technické obory totiž neznamenají jen složité číselné operace, ale i chytré technologie, průlomové inovace nebo třeba experimenty. Podívejte se na techniku z jiného úhlu pohledu díky materiálům připraveným ve spolupráci s českými vysokými školami.

Objevujte témata

Prozkoumejte materiály, které mohou doplnit výuku na SŠ i druhých stupních ZŠ.

Škoda Edu Promo image

Vyzkoušejte si zábavné pokusy

Objevujte pracovní listy