↓  Show positions

Život ve ŠKODA AUTO

V průzkumech oblíbenosti zaměstnavatelů se dlouhodobě umisťujeme na předních příčkách. Naši zaměstnanci jsou pro nás totiž vždy na prvním místě. Vážíme si jejich práce a snažíme se pro ně vytvářet ty nejlepší podmínky. Jak v zaměstnání, tak i mimo něj prostřednictvím celé řady výhod, mezi než patří také naše zaměstnanecké benefity.

Jsme týmoví

Věříme v sílu týmové práce. V lidském přístupu vidíme největší potenciál firmy. Skvělých výsledků dosahujeme právě proto, že naše týmy jsou profesionální, drží při sobě, rádi spolupracují a rozvíjí jeden druhého.

Jsme profesionální

Hledáme ty nejlepší z vás, kteří chtějí a dokážou být vizionáři. Odborné schopnosti našich zaměstnanců rozvíjíme v prostředí profesionálních týmů a za využití těch nejmodernějších technologií, které nám otevírají dveře do budoucnosti.

Jsme inovativní

V našem DNA je historicky vloženo vynalézavé srdce a nezdolná odhodlanost. Právě to nás každý den inspiruje ke zlepšování, které usnadňuje naše pracovní postupy, zvyšuje náš výkon i celkový růst firmy.

Jsmě odpovědní

Nelze být součástí dnešního globálně propojeného světa, aniž bychom na sebe nevzali svůj díl odpovědnosti za životní prostředí i za budoucnost příštích generací. Proto se ve ŠKODA AUTO neustále snažíme o maximálně šetrný přístup již při výrobním procesu. Nedílnou součástí našich aktivit je také celá řada CSR projektů

Více o CSR projektech

Diverzita a stejné příležitosti pro všechny

Diverzita je součástí našeho života. Stejné příležitosti si zaslouží všichni bez ohledu na etnický původ, barvu pleti, pohlaví, tělesné postižení, světový názor, náboženské vyznání, národnost, sexuální orientaci, sociální původ či politické postoje, pokud se opírají o demokratické principy a toleranci vůči osobám odlišného smýšlení. Jako ŠKODA AUTO, jsme podepsali Evropskou chartu diverzity, která se věnuje podpoře rovných příležitostí v pracovním prostředí.

Více o diverzitě

Cookie settings

Saving user preferences on the domain
Statistics and analysis of user behaviour
Marketing of products and connecting with social networks
Save settings

This website uses cookies. More information on processing of your personal data through cookies and more information about your rights may be found in the Information about processing of personal data through cookies and other web technologies. You may grant your consent to processing of your personal data also for the purposes of storing user preferences across websites, user behaviour statistics and analysis and addressing with a product offering and linking to social networks.